Bursa'da Kozahan'ı Gezmelisiniz

Bursa'da Kozahan'ı Gezmelisiniz

Bursa'da Kozahan'ı Gezmelisiniz

Bursa'da Kozahan'ı Gezmelisiniz

Tarihiyle müsemma.İpekten ürünlerin satıldığı mistik bir mekan.

Koza Han 15. yüzyıl sonlarında II. Bayezid tarafından mimar Abdül ula bin Pulat Şah'a İstanbul'daki eserlerine vakıf olarak Bursa'da yaptırılmış handır. Ulu Cami ile Orhan Cami arasında bulunan yapının avlusunda, altında şadırvanı olan minik bir mescid vardır. Osmanlı devri han ve kervansaray mimarisinde -ortasındaki mescid bakımından - eski gelenekleri sürdüren ve bütünlüğünü koruyabilmiş olan bir eserdir. Geçmişte birçok adla almıştır: Yeni Han, Han-ı Cedid, Han-ı Cedid-i Evvel, Han-ı Cedid-i Amire, Yeni Kervansaray, Beylik Han, Beylik Kervansaray, Simkeş Han, Sırmakeş Han ve Koza Han". İpek kozası ticareti bu handa yapıldığından Koza Han adıyla anılır olmuştur. Koza ticareti için Bursa'ya gelen ipek tüccarları konaklama hizmeti veren handa altlı üstlü iki oda tutmuşlar; üstteki odayı ticari işlerini görmek ve konaklamak, alttaki odayı da ticaret mallarını depolamada kullanmışlardır. Han, günümüzde ticarî işlevini korumaktadır.